A Gate To Entreducation

Proje fikri, Karaman ve Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin ihtiyaçlarından doğmaktadır. Meslek öğrencilerimizin daha kalifiye olmasını ve gerekli niteliklerin alınmasını istiyoruz. Ayrıca, meslek öğrenenlerin gelecekteki iş yaşamlarında kendi sorumluluklarını almalarını sağlamak istiyoruz.

Avrupa Komisyonu ve Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür İcra Ajansı, her yıl Erasmus + 2017 Programı kapsamında gençlere iş olanakları sağlama alanında bu dünya çapındaki ortak sorunu çözmek için gerekli önlemleri almaktadır. Bir başka çarpıcı problem ise; mesleki stajyerler, mesleki eğitim ve öğretim dönemlerinde, özel çalışma alanları ile ilgili nitelikleri toplamamaktadır. Meslek öğrenenlerin ve gençlerin istihdamı, mesleki ve teknik eğitim sisteminin bir sorunudur, bu nedenle girişimcilik eğitimi bu hayati sorunu çözmenin temel anahtarıdır.

Projemizde, bu anahtarı bir girişimcilik müfredatı tasarlamada ve meslek öğrencileri için girişimcilik el kitabı kılavuzunu hazırlarken etkili bir şekilde kullanmak istiyoruz.

Proje fikri, Karaman ve Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin ihtiyaçlarından doğmaktadır. Meslek öğrencilerimizin daha kalifiye olmasını ve gerekli nitelikleri almasını istiyoruz. Ayrıca, meslek öğrenicilerini gelecekteki iş yaşamlarında kendi sorumluluklarını almalarını sağlamak istiyoruz.

Avrupa Komisyonu ve Eğitim Görsel-İşitsel ve Kültür İcra Ajansı, her yıl Erasmus + 2017 Programı kapsamında gençlere iş olanakları sağlama alanında bu dünya çapındaki ortak sorunu çözmek için gerekli önlemleri almaktadır. Bir başka çarpıcı problem ise; mesleki stajyerler, mesleki eğitim ve öğretim dönemlerinde, özel çalışma alanları ile ilgili nitelikleri toplamamaktadır. Meslek öğrenenlerin ve gençlerin istihdamı, mesleki ve teknik eğitim sisteminin sadece bir sorunudur, bu nedenle girişimcilik eğitimi bu hayati sorunu çözmenin temel anahtarıdır.

Projemizde, bu anahtarı bir girişimcilik müfredatı tasarlamada ve meslek öğrencileri için girişimcilik el kitabı kılavuzunu hazırlarken etkili bir şekilde kullanmak istiyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, 8 temel yeterliliği tanımlamıştır ve aşağıdaki yeterlilikler projemizle kesinlikle ilgilidir. Bu anahtar yeterlilikler;

-Öğrenmeyi öğrenmek; Öğrenmeyi öğrenmek, hem bireysel olarak hem de gruplar halinde etkili zaman ve bilgi yönetimi dahil olmak üzere, kendi öğrenmesini organize etme ve öğrenmeye devam etme yeteneğidir. Bu yeterlilik, kişinin öğrenme süreci ve ihtiyaçları hakkındaki farkındalığını, mevcut fırsatları tanımlamayı ve başarılı bir şekilde öğrenmek için engellerin üstesinden gelmeyi de içerir. Bu yeterlilik, yeni bilgi ve becerilerin kazanılması, işlenmesi ve asimile edilmesi, ayrıca rehberliğin aranması ve kullanılması anlamına gelir.

– Sosyal ve sivil yeterlilikler; Bunlar, kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası yeterliliği içerir ve bireyleri sosyal ve çalışma hayatında ve özellikle de giderek daha çeşitli toplumlarda ve gerektiğinde çatışmayı çözmek için etkili ve yapıcı bir şekilde katılmaya iten tüm davranış biçimlerini kapsar. Toplumsal yeterlilik bireyleri tam olarak donatan

sosyal ve politik kavram ve yapıların bilgisine ve aktif ve demokratik katılımın taahhüdüne dayanarak vatandaşlık hayatına katılmak.

– Girişim ve girişimcilik anlayışı; Girişim ve girişimcilik duygusu, bireyin fikirleri eyleme dönüştürme kabiliyetidir. Yaratıcılık, yenilikçilik ve risk almanın yanı sıra, hedeflere ulaşmak için projeleri planlama ve yönetme yeteneğini de içerir. Bu, bireyleri, yalnızca evde ve toplumda günlük yaşamlarında değil, aynı zamanda işyerinde işlerinin içeriğinin farkında olmaları ve fırsatları yakalayabilmeleri için destekler ve bu kişiler tarafından ihtiyaç duyulan daha spesifik bilgi ve becerilerin temelini oluşturur. sosyal veya ticari faaliyette bulunmak veya katkıda bulunmak. Bu, etik değerler konusunda farkındalığı içermeli ve iyi yönetişimi teşvik etmelidir.

Bu yeterlilikler projemize hizmet ediyor çünkü biz istiyoruz;

– Meslek öğrenenlerin kendi başlarına öğrenmeleri ve sorumluluklarını almalarını sağlamak,

– Meslek öğrenenlerin daha demokratik bir yaşam sürmesi için sosyal ve vatandaşlık kazanmasını sağlamak,

– Meslek öğrenenlerin iş olanaklarını kendi başlarına yaratmaları için ilk adımlarını atmalarını istiyoruz.