Partners

1-Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaman’da okul öncesi, ilk, orta ve yetişkin eğitimindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu bir devlet kurumudur. Kurumumuz 1 Pratik Anaokulu, 13 Anaokulu, 125 Anaokulu, 98 İlköğretim Okulu, 61 Ortaokul, 17 Anadolu Lisesi, 1 Sosyal Bilimler Lisesi, 2 Fen Lisesi, 22 Meslek Yüksekokulu, 9 Çok Amaçlı Öğretim Üyesi’ne hizmet vermektedir. Program Liseleri, 38 Özel Eğitim Kurumu, 1 Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezi, 6 Halk Eğitim Merkezi, 1 Uygulamalı Eğitim Okulu, 16 Özel Eğitim Kurumu ve 3 Öğretmenevi. İlköğretim okullarında 91 öğretmen ve 2020 öğrenci Anaokulu Kurumu, 969 öğretmen ve 17864 öğrenci, Ortaokullarda 852 öğretmen ve 13450 öğrenci bulunmaktadır. Bunun yanında farklı liselerde 860 öğretmen ve 14332 öğrenci var. Bu normal okullara ek olarak, sadece özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 7’den fazla okul vardır. Ayrıca, çocuğumuz maddi engelli ailelerin desteklenmesinden kurumumuz sorumludur. 2009/19 genelgesine uygun olarak kurulan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler adlı bir bölümde iki İngilizce Dil Öğretmeni’nden oluşan bir ekip var. Bu ekip, kurumun projelerini uygulamaktan ve Karaman’daki tüm öğretmenlere yeni AB programı olan Erasmus + konusunda rehberlik etmekten sorumludur. 2014 yılında Yerel / Bölgesel Otoriteler (KA2) ve 1 Okul Personeli Hareketlilik Projesi (Mesleki Eğitim-KA1), 2015 yılında bir Okul Personel Hareketliliği (Okul Eğitimi KA1), Yetişkin Eğitimi (KA1) ve Stratejik Ortaklık Arasında Stratejik Ortaklık Erasmus + programı kapsamında Mesleki Eğitim Alanı (KA2) kabul edilmiş ve bu projeler halen kurumumuz tarafından başarıyla uygulanmaktadır. Bunun sonucunda Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AB projeleri ve yerel projeler konusunda deneyimli bir kurumdur.

 

2-Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Karaman Mesleki ve Teknik Lisesi (Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 10.09.1969 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan mesleki eğitim veren bir orta öğretim kurumudur. 1968-1969 eğitim-öğretim yılında 25 öğrenciyle Karaman Merkez Mesleki ve Teknik Lisesinde mesleki alanda eğitime başladı. 1999-2000 eğitim-öğretim yılından bu yana 20.000 m² alanda tek bir bina ile eğitime devam etti. Okulumuz 6 binada bulunmaktadır. Kültürel dersler için 2 ayrı binada 36 derslik, pratik meslek dersleri için 2 ayrı binada toplam 16 atölye ve laboratuvar bulunmaktadır. Kurumumuzda Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liseleri olmak üzere iki tür okul vardır. Bunlarda Bilgi Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarında eğitim verilmektedir. Okulun öğretmenleri, eğitmenlerini, yöneticilerini ve okul kurulunu içeren 80 personeli vardır. 730 öğrenci var. Okul 4 yıllık eğitim veriyor. Okuldaki ilk yılda, öğrenciler ortak sınıfları alırlar ve aynı liseleri genel liselerle okurlar. İkinci yılda, öğrenciler bölümlerini seçerler ve mesleki ve teknik konuları incelerler.

 

3-Temizel Ünlu MTAL (Temizel Unlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Temizel – Unlu Mesleki ve Teknik Lisesi, 10.09.1998 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan mesleki eğitim veren bir orta öğretim kurumudur. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında 16 öğrenciyle Karaman Merkez Meslek ve Teknik Lisesinde mesleki alanda eğitime başladı. 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren 22.000 m² alanda tek bir bina ile eğitime devam etmiştir. 2014 yılında aynı alana 3 yeni bina eklenmiştir. Okulumuz 4 bina içermektedir. Kültürel dersler için 2 ayrı binada 36 derslik, pratik meslek dersleri için 2 ayrı binada toplam 16 stüdyo ve laboratuvar bulunmaktadır. Kurumumuzda Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liseleri olmak üzere iki tür okul vardır. Bunlarda Bilgi Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanlarında eğitim verilmektedir. Vizyonumuz, öğrencilerimize ortak bir liberal eğitim ve teknolojik eğitim sunmak, böylece onları iyi ve dürüst, sosyal olaylara duyarlı, problem çözmede yeterli, gelişime açık, üretken, özgüven ve öz-yeterlik sağlamaktır. teknolojiyi kontrol etme, kullanma ve geliştirme ve sonunda öğrencilerimizi içinde bulundukları çalışma alanı, yüksek öğrenim ve yaşam hakkında tam olarak bilgisi olan bireyler haline getirmektedir. Mezunlarımızın yaklaşık% 25’i lisans eğitiminden,% 65’i lisans öncesi eğitimden iş hayatına,% 10’u ise eğitimden sonra doğrudan işe girmektedir.

 

 4-UAB “Alfa idejos ir technologijos”

Alfa Ideas and Technologies (FITin.lt)

yaygın eğitim, koçluk ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketidir. FITin.lt, bireylerin ve kuruluşların değerlerini keşfetmelerine, zorlayıcı hedefler koymalarına ve onları takip etmek için ilham bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Odak noktamız, insanların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Şirketimiz, şirketler, öğretmenler ve bireyler için danışmanlık hizmetleri ve deneyim atölyeleri sunmaktadır:

– FITin.lt firmalar için, koçluk ve danışmanlık hizmetleri sunar ve yetenek yönetimi, duygusal zeka gelişimi, yaratıcı problem çözme, etkili iletişim, değişim yönetimi, kültürlerarası iletişim, koçluk kültürünün uygulanması, kariyer yönetimi, kamu konuşma konularında atölye çalışmaları düzenler. FITin.lt ayrıca farklı şirketlerin çalışanları için farklı motivasyon ve ekip oluşturma etkinlikleri düzenlemektedir.

– Öğretmenler ve eğitim personeli için FITin.lt, yetkinlik gelişimi, yaratıcı düşünceyi teşvik etme, motivasyon artırma, koçluk felsefesini eğitim uygulamalarına uygulama atölyeleri sunar.

– Bireyler için FITin.lt kişisel gelişim, hedef başarısı, kariyer yönetimi vb. Konularda seminerler ve atölye çalışmaları düzenler. Bu hedef grubun bir kısmı, yaşam kalitesini iyileştirmek, yaşam dengesini bulmak ve belirli mesleki hedeflere ulaşmak isteyen kadınlardır. FITin.lt, sanat terapisi, yaratıcı düşünme ve koçluk tekniklerine dayanan kadınlar için deneysel atölye çalışmaları düzenlemektedir.

– İşe başlayanlar için FITin.lt, atölye çalışmaları düzenler ve iş planı geliştirme ve iş modelinin tasarımına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunar.

 

5-CCIAA DI FROSINONE

The Frosinone Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture (CCIA) (Frosinone Ticaret, Sanayi, Zanaat ve Tarım Odası), kurumsal sistemi destekleme ve yerel ekonominin teşviki ve geliştirilmesine yönelik fonksiyonlarla fonksiyonel özerkliğe sahip bir kamu organıdır. Bu amaçlara, Odadaki ticaret birlikleri tarafından temsil edilen, temel ekonomik sektörlerin ihtiyaçlarına dayalı eylemlerin uygulanması yoluyla ulaşılmaktadır. Başlıca eylem alanları şunlardır: uluslararasılaştırma, eğitim, kurumsal teknolojik yenilik, ekonomik operatörlere bilgi toplama ve yayma, şirketlere gelişmiş hizmetlerin geliştirilmesi. Kurumsal hizmetler, girişimcilerin herhangi bir faaliyeti başlatmak veya değiştirmek için Odada yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerle ilgilidir: ticari kayıt işlemleri, kayıtlar, idareler, rulolar ve listeler, listeler, lisanslar, sertifikalar ve İtalya’daki ve yurtdışındaki eylemler için izinlerin verilmesi. Destek hizmetleri, yerel ekonomi gelişimini teşvik etmek ve desteklemeyi, uluslararası düzeyde iş ilişkilerini teşvik etmeyi, yeni girişimler için projeleri finanse etmeyi, önemli olaylar düzenlemeyi ve İl’deki çalışmalar, araştırmalar ve sosyoekonomik analizler gibi dokümantasyon hizmetlerini desteklemeyi amaçlayan eylemleri içerir. Merkezin Frosinone şehrinde olmasına rağmen, Ticaret Odası’nın Sora ve Cassino kentlerinde de yerel ofisleri bulunuyor.

 

6-Disamis SRL

Disamis 2002 yılında kurulmuş bir firmadır. Yerel kalkınmayı, aktif istihdam politikalarını, iş kurma, fırsat eşitliği, eğitim ihtiyaç analizi ve eğitimini teşvik etmeyi amaçlayan sosyal araştırmalar ve çalışmalar alanında çalışmaktadır. Disamis, kamu ve özel müşterilere, kalkınma proje ve programlarını, sosyo-ekonomik araştırmaları (anketler ve görüşmeler) ve fizibilite çalışmalarını tanımlama, işleme, yönetme, izleme ve değerlendirme konusunda danışmanlık ve teknik yardım faaliyetleri sunmaktadır. Her bir aşamada çalışarak tüm proje döngüsünü kapsayabilir. Aslında Disamis stratejisi, AB proje döngüsü yönetimi metodolojilerine atıfta bulunur: 1. Planlama (teknik yardım, analiz, stratejinin belirlenmesi), 2. Tanımlama (araştırma, ihtiyaç analizi, ön değerlendirme, katılımcı planlama), 3. Taslak hazırlama (danışmanlık, ağlar ve ortaklıklar, eğitim atölyeleri), 4. Finansman, 5. Uygulama (proje yönetimi, oradaki değerlendirme, teknik yardım), 6. Değerlendirme (son değerlendirme, en iyi uygulamalar, etki göstergeleri). Disamis, çok çeşitli sektörlerde çalışabilir: bölgesel kalkınma ve bölgesel animasyon çalışmaları, KOBİ’ler, bölgesel kalkınma ağları, sosyo ekonomik planlama vb. Disamis, teknik yardım ve uluslararası projelerin değerlendirilmesi alanında güçlü bir deneyime sahiptir:

– İlk EURES iş projenizde teknik yardım (YfEj 4.0), 2016;

– Kenya ve Uganda’daki CinemArena projesinin eski değerlendirmesi (gecekondu bölgelerinde sağlık eğitimi), 2015;

– Avrupa’daki Değerlendirme Hedef Kitle Geliştirme Becerileri ve Eğitiminin İzlenmesi ve İçinde ve ardından (LLP-Da Vinci), 2014;

– Yetişkin Leartners İle Dijital Eğitimin Değerlendirilmesi AB Genişleme Öyküleri (Grundtvig), 2012;

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı (2009) tarafından finanse edilen “Marracuene – Mozambik kırsal kesimine açık toplulukların sosyo – ekonomik koşullarının iyileştirilmesi” CESVI (NGO) projesinin dış değerlendirmesi.

 

7-Consorzio Innopolis

Kar amacı gütmeyen Consorzio Innopolis’in amacı, mevcut kaynakları iyileştirmek ve Özel ve Kamu Kurumları tarafından teşvik edilen kalkınma faaliyetlerini desteklemek amacıyla, ülkenin sosyo-ekonomik büyümesini multidisipliner bir yaklaşımla teşvik etmektir. Temel amaç, araştırma ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek ve bölgedeki çeşitli aktif oyunculara uzman tavsiyesi vererek yerel gerçekliklerin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır. Consorzio Innopolis, çeşitli müdahale alanlarında çalışan Araştırma Merkezleri, Eğitim Ajansları, Yerel Organlar ve Danışmanlık Şirketleri sinerjisinden ve birliğinden kaynaklanmaktadır. Innopolis’in sekiz kişilik daimi ekibi (bir Direktör, iki Sektör Yöneticisi (Refah ve Eğitim), bir AB planlama Yöneticisi, bir İdare Yöneticisi, bir Raporlama Yöneticisi, iki Proje Sekreteri) ve çeşitli alanlarda danışmanlar ve öğretmenler arasında yaklaşık 50 kişi bulunmaktadır. aktivite.

Son yıllarda Consorzio Innopolis daha çok yerel kalkınmayı teşvik etme ve eğitme faaliyetlerini yürütmüştür. Son yıllarda gerçekleştirilen başlıca projeler şunlardır:

– EQUAL Avrupa Topluluğu Girişimi ikinci aşaması, Calabria Bölgesi çerçevesinde coğrafi bir ortaklığın lider ortağı

– Frosinone’deki 10 belediyeden işsiz engellilere yönelik dört projede Teknik Yardım ve Eğitim – Lazil Bölgesi, Sviluppo Lazio

– Avrupa Sosyal Fonları, Regione Lazio çerçevesinde yaklaşık 20 eğitim yolunun sağlanması

– Ana Profesyonel Karlar Fonları (Fonservizi, FBA, For.Te, Fondimpresa, Fonter) çerçevesinde yaklaşık 20 Eğitim Planının sağlanması

– CME ile yaklaşık 20 kurs sağlanması – Sürekli Tıp Eğitimi kredisi sorunu, Sağlık Bakanlığı

– 5 SPAL Kursu sağlanması (artıklık ödemesi olan işçiler)

– Bir profesyonel çıraklık kursunun sağlanması, Latina eyaleti, Regione Lazio

Consorzio Innopolis:

Eğitim Ajansı, Lazio Bölgesini Sürekli ve Üstün Eğitim için dezavantajlı gruplar için de onayladı – Rif. 11283 n. D0318 04.02.2010
Sağlayıcı CME (Sağlayıcı CME National Roll, n. 3555, 19/09/2012); CME, Sürekli Tıp Eğitimi anlamına gelir.
2004 yılından itibaren ISO 9001: 2008 Sertifikası, Sektör EA37 (Mesleki Eğitim Hizmetlerinin Planlanması ve Verilmesi)

 

8-BragaMob

Braga Mobility Open ya da sadece Braga mob (markamız), 1-20 çalışanı olan bir KOBİ, Braga merkezli ve son program kapsamında Leonardo da Vinci projelerinde çok sayıda katılımcıya yer veren ve aynı zamanda çok sayıda katılımcıyı da alan, deneyimli bir eğitim merkezi. LLP 2013 yılına kadar ve son zamanlarda Erasmus Plus. Personeli uluslararası hareketlilikle ilgili sayısız projeye katıldı. Şirketin çeşitli alanlarda uzmanlaşmış ve eğitim alanı geliştiren bir kadrosu vardır. Kurum ayrıca, daha az bilgiye sahip olduğu alanlarda iş arkadaşlarına sahiptir. Birçok ortaklığa sahip olan hesap Braga mafyası, Braga şehir konseyi, Minho Endüstri Birliği, Ticaret Derneği, S.Victor belediyesi ve Adriao Saint Association Kültür ve Sosyal Merkezi ile ortaklık (Sosyal kurum) gibi güçlü ortaklara sahiptir. kalite belgelendirme ve mobilite projelerinde büyük deneyime sahip). Aslında Braga mafyasının neredeyse toplam kapsama almasını sağlar ve Braga mafyasını arayanların ihtiyaçlarını karşılar. Braga çetesinin misyonu, çok kültürlülüğün faydalarını azami mükemmellik ile artan sayıda insana yönlendiren eğitici, kültürel, sosyal, rekreasyonel ve eğlenceyi oluşturmak ve teşvik etmektir. Braga çetesi, Avrupa’daki her türlü işletme, okul, STK, devlet kurumları ve kuruluşlarıyla iş ilişkileri ve mesleki ilişkiler ile eğitimi geliştirmek istiyor.

 

9-Associação Comercial de Braga

1863 yılında finanse edilen ACB, çok sektörlü ve çok bölge karakterli bir iş birliğidir. Sürekli gelişmeleri ve kolektif kaderleri bakımından, esas olarak bölgesel iktisatın üçüncül sektörüne bağlı olan Portekiz’in kuzeyindeki bu bölgenin ekonomik ajanlarını toplar ve temsil eder. Amares, Braga, Terras de Bouro ve Vila Verde, Póvoa de Lanhoso ve Vieira do Minho belediyelerinin oluşturduğu coğrafi alanda işletme ve ortak girişimlerin geliştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerini garanti etmeyi amaçlamaktadır. 2005 yılında ve ACB’nin menzilinin genişletilmesi ile ilgili olarak, genel kurul toplantısında, etki kapsamının genişletilmesi onaylandı ve ülkenin herhangi bir yerindeki iştiraklerin yanı sıra, yabancı ülkelerin yanı sıra yabancı ülkelerin de kabul edilmeleri mümkün hale geldi. iş yapısının bir faaliyetini dışarı. Performans: misyonunu gerçekleştirmek için ACB, ortaklarına aşağıdaki hedeflerin yerine getirilmesini garanti eder: ekonomik, sosyal, profesyonel ve kültürel çıkarları temsil etmek, savunmak ve teşvik etmek; iyi bir anlayış ve dayanışmayı teşvik etmek, ortak çıkar hizmetlerini teşvik etmek; temsil edilen sektörlerin rekabet edebilirliğinin artmasına katkıda bulunan mesleki eğitim planları ve eylemleri geliştirmek; kamu ve özel kuruluşların huzurunda geçerli bir muhatap olmak; Hizmetlerin organize edilmesi, iş geliştirmeyi teşvik etme ve birleşme hareketini güçlendirme ve pekiştirme düzeyinde inisiyatifler önermek ve uygulamak. Portekiz, artan oranda hizmete dayalı ve turizme adanmış bir ekonomi geliştiriyor. Bu eğilime paralel olarak, Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira, Minho ve Vila Verde belediyelerinde bulunan şirket dünyasının% 60’ından fazlası, üçüncül ekonomi sektöründeki faaliyetlerini geliştirmektedir. Braga Belediyesi, bu göstergenin zenginleşmesine ana katkı maddesidir ve kurumsal faaliyetlerinin% 65’inden fazlası bu sektörde merkezlenmiştir.

 

10-Kauno mokslo ir technologijų parkas

Kaunas Science and Technology Park (Kaunas Bilim ve Teknoloji Parkı), bu Baltık ülkesinde bilim ve ticaret işbirliğinin en büyük ortağıdır. Buraya 200’den fazla şirket,% 90’ı geçen bir başarı oranıyla inkübe edildi. Bugün, bilişim sektörü, yüksek teknoloji sektörü, danışmanlık, reklamcılık ve yayıncılık şirketlerinden ve ilişkili üyelerden 70’ten fazla şirketi entegre ediyoruz. Kaunas Bilim ve Teknoloji Parkı şirketlerinin% 90’ından fazlası, Kaunas Teknoloji Üniversitesi’nin mezunları, öğrencileri veya mevcut akademik personelidir. Parkımız, 23 ülkeden 50’den fazla bilim kurumu ve iş birliği için deneyimli ve nitelikli bir ortaktır. Yenilikçi KOBİ’lere E-Öğrenim Asistanı, 500 İş Ortaklığı Aracısı, Bölgesel Yenilik Stratejisi Yazarı, yeni kurulan işletmelerin kolaylaştırıcısı, Yenilikçi Alan Yaratımında farklı nesil faaliyetlerin bağlayıcı ve AB Ulusal Koordinatörü rollerini üstlendik. Mekansal Veri projesini ve daha fazlasını ölçeklendirin. Uluslararası ortaklık (2000’den fazla şirket) Avrupa ve dünya çapındaki ağlara ve derneklere katılım yoluyla gerçekleştirilmektedir: IASP, BASTIC, SPICE grubu, WAINOVA. Ulusal ortaklık, iş destek ağı, Kaunas Ticaret Odası, Sanayi ve El Sanatları Odası, Kaunas Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Litvanyalı Sanayiciler Konfederasyonu ile ortaklık kuruyor.s the partnering with business support network, Kaunas Chamber of Commerce, Industry and Crafts, Kaunas Regional Development Agency as well as Lithuanian Confederation of Industrialists.